• 2018 оны 12 сарын 23
    Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл

    2016 онд сургалтанд хамрагдсан ажиллагсадын мэдээлэл: № Ажилтны нэр Сургалтын төвийн нэр Суралцсан мэргэжил Мэргэжлийн үнэмлэх олгосон эсэх 1 Л.Болорчимэг Өргөжих лифт ХХК Лифтчин Тийм 2 Т.Байгалмаа Өргөжих лифт ХХК Лифтчин Ти...