Blue Flower

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь өөрийн тайзаар дамжуулан сонгодог, үндэсний, энстрадын, хошин урлагийн гэх мэт урлагийн бүхий л төрөл хэлбэрийн бүтээлүүдийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэж, үзэгч үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангасан, Улсын болон Олон улсын чанартай уралдаан тэмцээн, хурал зөвөлгөөн, төрийн болон ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ зэргийг чанартай өндөр түвшинд зохион байгуулж, зах зээлд чигэлсэн уран бүтээлийн бодлого, гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн соёл урлагийн томоохон төв байж, үйл ажиллагааны цар хүрээгээрээ Монголдоо тэргүүлэгч төдийгүй дэлхийн өндөр хөгжилтэй хотуудын соёлын төвийн хэмжээнд хүрсэн байгууллага болохыг эрмэлзэнэ.