Blue Flower

2018 оныг хүртэл байгууллагын зардлаар гадаадад суралцагч албан хаагчид байхгүй болно.