Blue Flower

2000 оны “Нийслэлийн тэргүүний түрээслэгч” өргөмжлөл /НӨХГ/

2001 оны “Тэргүүний өмч эзэмшигч байгууллага” өргөмжлөл /НӨХГ/

2002 оны “Тэргүүний түрээслэгч байгууллага” өргөмжлөл /НӨХГ/

2003 оны “Тэргүүний өмч эзэмшигч байгууллага” өргөмжлөл /НӨХГ/

2005 оны “Тэргүүний түрээслэгч байгууллага” өргөмжлөл /НӨХГ/

2006 оны “Тэргүүний өмч эзэмшигч байгууллага” өргөмжлөл /НӨХГ/

2002 онд Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хүндэт өргөмжлөл

2004 онд Нийслэлийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж” өргөмжлөл

2000 онд Сүхбаатар дүүрэг хөгжүүлэх сангийн “Хүндэт өргөмжлөл”

2005 онд Улаан загалмайн нийгэмлэгийн “Улаан загалмайч хүмүүнлэг байгууллага” цол батламж

2005 онд Монголын Ажилтан Албан Хаагчдын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны “Хүндэт өргөмжлөл”

2005 онд Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын “Хөрөнгө оруулагч тэргүүний байгууллага” гэрчилгээ

2006 онд Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн “Хүндэт өргөмжлөл”

2006 онд Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн  “Хэрэглэгчдэд итгэмжлэгдсэн шилдэг хамт олон” цол өргөмжлөл

2006 онд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хүндэт өргөмжлөл”

2006 онд Сүхбаатар дүүргийн “Хөдөлмөрийн аварга” байгууллага

2006 онд БСШУЯ-ны “Шилдэг менежер”

2007 онд “Шилдэг менежменттэй байгууллага”

2007 онд Нийслэлийн Соёл Урлагийн Газраас “Шилдэг хөрөнгө оруулалттай байгууллага” өргөмжлөл

2008 онд Улаанбаатар хотын “Хөдөлмөрийн аварга” өргөмжлөл

2009 онд МҮХАҮТ-ын “Соёл урлагийг бизнестэй холбогч байгууллага” батламж