Blue Flower

Намъянжу хотын "Боловсролыг дэмжих сан"-гийн 20 жилийн ойн арга хэмжээ боллоо.