Blue Flower

НЗДТГ-аас 2015 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр Хандгайтын Янзага зусланд зохион байгуулсан "Цэнгэг агаар -2015 " цасны баярт хамт олноороо оролцож нэг өдрийг зугаатай сайхан өнгөрүүллээ.

НСТӨ-нд 2015 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр Хас банкны тайлангийн хурал болж өнгөрлөө.

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газраас Нийслэлийн харъяа байгууллагуудын2014 оны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ хийх  мониторингийн шалгалт 2015 оны1 дүгээр сарын 15-ны өдөр манай байгууллагад ирж ажиллаа.

Нийслэлийн Санхүү Төрийн Сангийн Хэлтсээс 2015 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр 14.00 цагт Хангарьд ордонд зохион байгуулагдсан “Монгол Улсын Засгийн Газрын 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-ны 297 дугаар тогтоол”-ын тухай семинарт ерөнхий нягтлан бодогч М.Ариунаа, тооцооны ня-бо Ц.Пүрэвсүрэн нар суулаа.