Blue Flower

Ø 

Н     Нийслэлийн Соёл Урлагийн газраас 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан “Нэг ном нэг мянга” сайн дурын аяны үеэр Багануур дүүргийн Соёлын ордны санд нийт харъяа байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдаас ном болон нэг мянган төгрөг хандивлах сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцож 71 ном 71000 төгрөг хүлээлгэн өглөө.