Blue Flower

   Нийтийг хамарсан  их цэвэрлэгээнд  3 сарын 31-ний өдрөөс эхлэн 40 гаруй ажиллагсдыг ээлжээр хамруулж, их сургуулийн гудамж, байгууллагын ”А”,”Г” хэсгийн эргэн тойрны  явган хүний зам талбайн хог хаягдал дагтаршсан мөс, хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, гадна шат довжоонд наасан хуулгыг хуулж, цонх, хаалга, гадна фасадыг угааж хогийг ачууллаа.

http://stu.ub.gov.mn/images/IMG_0645.JPG