Blue Flower

 

Түрээс хариуцсан мэргэжилтэн

 

1.  Д. Мөнхбаяр- 99076166

2. Ж.Дуламжав- 99096042    нартай холбогдоно уу