Blue Flower

Ажилтны нэр Албан тушаал Ажилд орсон огноо Тушаалын дугаар
1 Д.Цогжаргал Зохион байгуулагч 2018.01.08 №Б/02
2 А.Батнягт Дууны инженер 2018.02.20 №Б/03
3 Б.Уламсүрэн Ээлжийн жижүүр 2018.06.01 №Б/21
4 Г.Зоригтбаатар Ээлжийн жижүүр 2018.09.20 №Б/41
5 П.Мэндбилэг Дулааны ээлжийн диспетчир 2018.04.13 №Б/14
6 Ч.Отгонбаатар Талбайн үйлчлэгч 2018.09.01 №Б/34

7

Ж.Батзаяа Гэрэлтүүлэгч 2018.09.14 №Б/38