Blue Flower

Овог нэр Албан тушаал Аль улсад Хугацаа    
1 Б.Байгалмаа Захирал Хөх хот, Бугат, Ордос хот Х/30-ХI/7 ӨМӨЗО-ны Засгийн газрын зардлаар  
2 Л.Болорчимэг Лифтчин Хөх хот, Бугат, Ордос хот Х/30-ХI/7 ӨМӨЗО-ны Засгийн газрын зардлаар  
3 Ц.Пүрэвсүрэн Тооцооны нябо Хөх хот, Бугат, Ордос хот Х/30-ХI/7 ӨМӨЗО-ны Засгийн газрын зардлаар  
4 Д.Энхмаа Нярав Хөх хот, Ордос, Бугат хот Х/30-XI/7 ӨМӨЗО-ны Засгийн газрын зардлаар  
5 Б.Байгалмаа Захирал ОХУ-ын Москва хот Х/18-Х/21 НЗДТГ  

 

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 онуудад томилолтын зардал батлуулаагүй болно.