Blue Flower

 

2016 онд сургалтанд хамрагдсан ажиллагсадын мэдээлэл:

Ажилтны нэр Сургалтын төвийн нэр Суралцсан мэргэжил Мэргэжлийн үнэмлэх олгосон эсэх  
1 Л.Болорчимэг Өргөжих лифт ХХК Лифтчин Тийм  
2 Т.Байгалмаа Өргөжих лифт ХХК Лифтчин Тийм  

 

2017, 2018 онд байгууллагын зардлаар дотоодод суралцагч албан хаагчид байхгүй болно.

Байгууллагын зардлаар гадаадад суралцсан албан хаагчид байхгүй болно.