Blue Flower

Нийслэлийн соёлын төв өргөөнд 2015,2016,2017,2018 онуудад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ямар нэгэн бараа ажил үйлчилгээ хийгдээгүй болно.