• 2022 оны 01 сарын 05
  Байгууллагын төлөвлөгөө

  e76f8fe6-8e30-4a81-80fd-4bc15d10a296.pdf

 • 2021 оны 01 сарын 18
  НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

 • 2020 оны 09 сарын 01
  НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТЭЙ ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ.