• 2021 оны 12 сарын 14
    2021 оны Худалдан авалтын мэдээ

    2021 онд шинээр худалдаж авсан үндсэн хөрөнгийн мэдээтэй танилцана уу.

  • 2021 оны 01 сарын 04
    Тендерийн мэдээлэл

    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө 2020 онд тендер болон худалдан авалт хийгээгүй болно.