• 2021 оны 01 сарын 04
    Тендерийн мэдээлэл

    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө 2020 онд тендер болон худалдан авалт хийгээгүй болно.