• 2021 оны 01 сарын 18
  2021 оны Батлагдсөн төсөв

  2021 оны Батлагдсөн төсөвтэй танилцана уу.

 • 2021 оны 01 сарын 15
  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2020 оны мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2020 оны мэдээтэй танилцана уу.

 • 2020 оны 01 сарын 13
  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2019 оны мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2019 оны мэдээг энд дарж харна уу

 • 2020 оны 01 сарын 06
  2020 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

  2020 оны батлагдсан төсвийг энд дарж харна уу