• 2021 оны 12 сарын 27
    ТӨРИЙН БОЛОН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДЫН МЭДЭЭ

    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний ажилтан албан хаагчид 2021 онд Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаагүй болно.

  • 2021 оны 04 сарын 06
    Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээ

    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний ажилтан албан хаагчид 2020 онд Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаагүй болно.