• 2018 оны 12 сарын 20
    Гадаад болон дотоод томилолтын талаарх мэдээлэл

    № Овог нэр Албан тушаал Аль улсад Хугацаа 1 Б.Байгалмаа Захирал Хөх хот, Бугат, Ордос хот Х/30-ХI/7 ӨМӨЗО-ны Засгийн газрын зардлаар 2 Л.Болорчимэг Лифтчин Хөх хот, Бугат, Ордос хот Х/30-ХI/7 ӨМӨЗО-ны Засги...