• 2022 оны 11 сарын 06
    Япон улсын буцалтгүй тусламж ₮236.2 саяар Улсын Филармонийн концертын танхимыг засварлав.

    Улсын Филармонийн концертын танхимыг засварлах төсөлд нийт83,056 ам.доллар буюу 236,213,321 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.Улсын филармонийн бага танхимын суудал, шал, дулаалга зэргийг шинэчилж, ая тухтай орчныг сайжруулах зайлшгүй шаардлага гарсан. Үүнийг Япон улсын "Өвсний үндэс" төслөөр засварлан, ...

  • 2020 оны 01 сарын 28
    Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн дуу дуугаралтын тоног төхөөрөмж шинэчилсэн ажлын мэдээлэл

    2019 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн дуу дуугаралтын тоног төхөөрөмж шинэчилсэн ажлын мэдээлэл