• 2019 оны 01 сарын 02
    Төрийн үйлчилгээний гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл

    ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.