• 2021 оны 01 сарын 04
  2020 оны Өргөдлийн хугацааны тайлан

  2020 оны Өргөдлийн хугацааны тайлантай танилцана уу.

 • 2021 оны 01 сарын 04
  2020 оны Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдлийн тайлан

  2020 оны Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдлийн тайлантай танилцана уу.

 • 2021 оны 01 сарын 04
  2020 оны Өргөдөл зөрчлийн тоон үзүүлэлт

  2020 оны Өргөдөл зөрчлийн тоон үзүүлэлтийг энд дарж харна уу.

 • 2021 оны 01 сарын 04
  2020 оны Өргөдлийн индекс тайлан

  2020 оны өргөдлийн индекс тайлантай танилцана уу.