• 2020 оны 12 сарын 25
    А/28 дугаар тушаал

    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний даргын А/28 дугаар тушаал

  • 2020 оны 12 сарын 22
    А/25 дугаар тушаал

    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний даргын А/25 дугаар тушаал