• 2021 оны 04 сарын 06
  Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний ажилтан албан хаагчид 2020 онд Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаагүй болно.

 • 2021 оны 04 сарын 05
  Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

  2021 оны 1-р улирлын ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг энд дарж үзнэ үү.

 • 2021 оны 01 сарын 18
  2021 оны Батлагдсөн төсөв

  2021 оны Батлагдсөн төсөвтэй танилцана уу.

 • 2021 оны 01 сарын 15
  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2020 оны мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2020 оны мэдээтэй танилцана уу.