• 2018 оны 02 сарын 23
  2018 оны аудитын дүгнэлт

  2018 оны аудитын дүгнэлтийг энд дарж харна уу

 • 2018 оны 01 сарын 23
  НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлантай энд дарж танилцана уу.

 • 2018 оны 01 сарын 12
  Нийслэлийн Соёлын Төв өргөөний 2018 оны төсвийн төсөл

  Нийслэлийн Соёлын Төв өргөөний 2018 оны төсвийн төслийг энд дарж харна уу

 • 2018 оны 01 сарын 08
  СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

  СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН-г энд дарж харна уу