Blue Flower

                         "Газрын харилцаа” олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр  Соёлын төв өргөөнд 14.00 цагаас эхэлнэ. 

Хэлэлцүүлэг дараах хөтөлбөрийн дагуу болох бөгөөд модератороор "Монгол HD" телевизийн редактор Э.Лхагва ажиллах юм.                  

13:00-14:00  Зочид, оролцогчдыг бүртгэх, суудалд урьж суулгах 

14:00-14:10 Модератор: Хэлэлцүүлгийн зорилго чиглэл, сэдэв,  оролцогч зочдыг танилцуулна

14:10-14:15  НИТХ-ын дарга С.Амарсайхан нээж үг хэлнэ

14:15 -14:25  НГА-ны  танилцуулга    /НГА-ны дарга Э.Болорчулуун/

Хэлэлцүүлэг - I        

14:25-14:30 Модератор: Хэлэлцэх сэдэв, панелистууд, мэдээлэл хийх ажилтныг танилцуулна.

НЭГДҮГЭЭР СЭДЭВ:  "ГАЗРЫН  ХАРИЛЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН"  

14:30 -14:35  Модератор: Панелистууд, хэлэлцэх сэдэв, илтгэгчийг  танилцуулах

14:35 -14:40  Мэдээлэл: "Газрын  хууль эрх зүйн орчины тухай" - НГА

14:40 - 15:20 Хэлэлцүүлэг /Сэдвийн хүрээнд иргэдийн асуулт, оролцогчдын хариулт/

Панелистууд:

 1. Д.Тэрбишдагва  /УИХ-ын гишүүн/
 2. С.Батболд /Нийслэлийн Засаг дарга/
 3. Ц.Одонтунгалаг   /НИТХ-ын төлөөлөгч/
 4. Э.Болорчулуун   /Нийслэлийн газрын албаны дарга/
 5. Б.Гүнболд  /БХБЯ-ны Хот байгуулалт, газрын харилцааны  бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга/
 6. 6.Л.Уранбилэг /Монголын газар зохион байгуулагчдын холбоо ТББ-ын УЗ-ийн гишүүн, Доктор/

Хэлэлцүүлэг - II

15:20 -15:25  Модератор: Панелистууд, хэлэлцэх сэдэв, НГА-аас  мэдээлэл хийх ажилтныг танилцуулна.

ХОЁРДУГААР СЭДЭВ:  "ГАЗРЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ"

15:25 -15:30  Мэдээлэл: "Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны тухай"    - НГА

15:30- 16:10 Хэлэлцүүлэг /Сэдвийн хүрээнд иргэдийн асуулт, оролцогчдын хариулт/

Панелистууд:

 1. Ж.Ганбаатар  /УИХ-ын гишүүн/
 2. Б.Энх-амгалан /УИХ-ын гишүүн/
 3. С.Амарсайхан /НИТХ-ын дарга/
 4. М.Халиунбат  /НИТХ-ын төлөөлөгч/
 5. Ш.Батсүх /Удирдлагын академийн Дэд захирал, Доктор профессор/
 6. Б.Жадамба /НГА-ны Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга/

Хэлэлцүүлэг - III

16:10-16:15 Модератор: Панелистууд, хэлэлцэх сэдэв, НГА-аас мэдээлэл хийх ажилтныг  танилцуулна.

ГУРАВДУГААР СЭДЭВ:   "ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ  ХОЛБОГДОХ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ"

16:15 -16:20    Мэдээлэл: "Газрын  зонхилох өргөдөл, шийдвэрлэсэн  байдал"- НГА

16:20- 17:10 Хэлэлцүүлэг /Сэдвийн хүрээнд иргэдийн асуулт, оролцогчдын хариулт//

Панелистууд:

 1. М.Оюунчимэг /УИХ-ын гишүүн, Өргөдөл гомдлын байнгын хорооны дарга/
 2. Т.Аюурсайхан /УИХ-ын гишүүн/
 3. Б.Батнасан  /НИТХ-ын төлөөлөгч/
 4. Д.Нямдаваа /НГА-ны орлогч дарга/
 5. Д.Жаргалсайхан /Де факто нэвтрүүлгийн Модератор/
 6. Р.Энхтайван /НШШГГ-ын дэд дарга, хошууч/

17:10-17:20 Модератор:  Нийслэлийн  газрын алба, газар зохион байгуулалттай холбоотой  "ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ"-ээс гарах санал зөвлөмжийг оролцогчидод уншиж танилцуулна.