• 2016 оны 01 сарын 11
    НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журам

    НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журмыг энд дарж харна уу

  • 2015 оны 01 сарын 02
    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний хөдөлмөрийн дотоод журам

    Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний хөдөлмөрийн дотоод журмыг энд дарж харна уу