• 2021 оны 04 сарын 07
  Байгууллагын 2020 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

  2020 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 1. Байгууллага хамт олны зүгээс халдварын дам хавьтлаар тусгаарлагдсан, Маркетинг үйлчилгээний албаны дарга У.Урантогос, үйлчилгээний албан хаагчдын сэтгэл санаа, дархлааг дэмжих бүтээгдэхүүнүүдээр эргэлт оруулж, сэ...

 • 2021 оны 01 сарын 08
  2020 ОНД ШИНЭЭР АЖИЛД ОРСОН БОЛОН ГАРСАН АЖИЛТНУУДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

  2020 ОНД ШИНЭЭР АЖИЛД ОРСОН БОЛОН ГАРСАН АЖИЛТНУУДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ.

 • 2021 оны 01 сарын 04
  НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журам

  НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журмыг энд дарж харна уу