• 2022 оны 01 сарын 05
  НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журам

  27fff50b-f1d2-4b30-9325-69a4029851f2.pdf

 • 2021 оны 01 сарын 04
  НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журам

  НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журмыг энд дарж харна уу

 • 2020 оны 01 сарын 06
  НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журам

  НСТӨ-ний ажиллагсадын ажил дүгнэх журмыг энд дарж харна уу