• 2020 оны 12 сарын 14
  Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

  Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлтэй энд дарж танилцана уу.

 • 2020 оны 12 сарын 14
  Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

  Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй энд дарж танилцана уу.

 • 2016 оны 09 сарын 29
  Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

  Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг энд дарж харна уу