• 2021 оны 04 сарын 07
  Байгууллагын 2020 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

  2020 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 1. Байгууллага хамт олны зүгээс халдварын дам хавьтлаар тусгаарлагдсан, Маркетинг үйлчилгээний албаны дарга У.Урантогос, үйлчилгээний албан хаагчдын сэтгэл санаа, дархлааг дэмжих бүтээгдэхүүнүүдээр эргэлт оруулж, сэ...

 • 2021 оны 04 сарын 06
  Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний ажилтан албан хаагчид 2020 онд Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаагүй болно.

 • 2021 оны 03 сарын 29
  Нийслэлийн Засаг Даргын А/221 захирамж

  Нийслэлийн Засаг Даргын А/221 захирамжтай танилцана уу.