• 2021 оны 06 сарын 16
  Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тархалтыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

  2021 оны 06 сарын 16-ны өдөр Дугаар А/477 Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.“а”, “ж”, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дах...

 • 2021 оны 04 сарын 07
  Байгууллагын 2020 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

  2020 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 1. Байгууллага хамт олны зүгээс халдварын дам хавьтлаар тусгаарлагдсан, Маркетинг үйлчилгээний албаны дарга У.Урантогос, үйлчилгээний албан хаагчдын сэтгэл санаа, дархлааг дэмжих бүтээгдэхүүнүүдээр эргэлт оруулж, сэ...

 • 2021 оны 04 сарын 06
  Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний ажилтан албан хаагчид 2020 онд Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаагүй болно.

 • 2021 оны 04 сарын 05
  Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

  2021 оны 1-р улирлын ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг энд дарж үзнэ үү.