• 2020 оны 12 сарын 27
  Байгууллагын архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалтын талаарх мэдээ

  Архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалтын талаарх мэдээтэй танилцана уу.

 • 2019 оны 12 сарын 27
  АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ"-ийн 2019 оны УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ ДҮГНЭГДЛЭЭ.

  Монгол улсын Засгийн газрын 150 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/518 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг "ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ"-ийн 2019 оны УЛСЫН ҮЗЛЭГТ архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлж, стандартыг хангах чиглэлээр ...

 • 2019 оны 09 сарын 27
  Архивын улсын үзлэг 2019 Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөнд

  Архивын үзлэг 2019 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг угтаж зохион байгуулсан ажлын тайлан Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Улсын үзлэг явуу...

 • 2019 оны 03 сарын 31
  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ 1-р улирлын байдлаар

  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын мэдээг энд дарж үзнэ үү.