• 2021 оны 06 сарын 16
  Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тархалтыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

  2021 оны 06 сарын 16-ны өдөр Дугаар А/477 Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.“а”, “ж”, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дах...

 • 2021 оны 03 сарын 29
  Нийслэлийн Засаг Даргын А/221 захирамж

  Нийслэлийн Засаг Даргын А/221 захирамжтай танилцана уу.

 • 2021 оны 02 сарын 10
  Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

  2021 оны 02 сарын 10-ны өдөр Дугаар А/87 Улаанбаатар хот Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирд...