• 2021 оны 01 сарын 04
  УРАН БҮТЭЭЛ ТЕХНИКИЙН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ДАГАЖ МӨРДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

  УБТА-ны албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журамтай танилцана уу.

 • 2021 оны 01 сарын 04
  Албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм

  Албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааны дүрэмтэй танилцана уу.

 • 2020 оны 02 сарын 03
  Уран бүтээл техникийн албаны албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журам

  УБТА-ны албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журамтай танилцана уу.

 • 2020 оны 01 сарын 13
  Албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм

  Албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааны дүрэмтэй танилцана уу.