• 2020 оны 02 сарын 03
  Уран бүтээл техникийн албаны албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журам

  УБТА-ны албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журамтай танилцана уу.

 • 2020 оны 01 сарын 13
  Албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм

  Албан хаагчдын дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааны дүрэмтэй танилцана уу.

 • 2018 оны 01 сарын 26
  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ТАНЫ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЗАРЧИМ

  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ТАНЫ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЗАРЧИМ-г энд дарж харна уу

 • 2018 оны 01 сарын 26
  Соёлын төв өргөөний ажилтны ёс зүйн дүрэм

  Соёлын төв өргөөний ажилтны ёсзүйн дүрмийг энд дарж харна уу