• 2020 оны 06 сарын 08
  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний Хөдөлмөрийн дотоод журам

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний Хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцана уу.

 • 2020 оны 01 сарын 29
  Хүний нөөцийн ил тод байдал ажилтнуудын утасны жагсаалт

  Хүний нөөцийн ил тод байдал ажилтнуудын утасны жагсаалт

 • 2019 оны 02 сарын 01
  Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.