• 2019 оны 02 сарын 01
  Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

  МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.

 • 2018 оны 01 сарын 26
  Ажилтны ёс зүйн дүрэм

  Ажилтны ёсзүйн дүрмийг энд дарж харна уу

 • 2015 оны 01 сарын 02
  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний хөдөлмөрийн дотоод журам

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний хөдөлмөрийн дотоод журмыг энд дарж харна уу