Соёл урлагийн тоглолт үзвэр үйлчилгээ, арга хэмжээг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулах, үйлчилгээний соёл, ёс зүйг эрхэмлэх үүрэгтэй.