Овог нэр
Албан тушаал
Утасны дугаар
Б.Байгалмаа
Захирал
321444
П.Сэрсмаа
Хуулийн зөвлөх бөгөөд хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн ажилтан
327283
Ө.Цолмон
Ахлах нягтлан бодогч
328485
Д.Цогжаргал
Бичиг хэрэг хариуцсан захирлын туслах, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 
328833
У.Урантогос
Маркетинг үйлчилгээний албаны дарга
324927
Ц.Пүрэвсүрэн
Зохион байгуулагч 
328485

   Д.Баянзул                                          Уран бүтээл техникийн албаны дарга                                                        324429                                             Д.Энхмаа                                           Нярав                                                                                                        328485


Санал хүсэлт илгээх