Овог нэр                         Албан тушаал                                                                                     Утасны дугаар

Д.Ариунбаатар               Захирал                                                                                                    11-321444

Н.Цолмон                        Ахлах нягтлан бодогч                                                                           11-328485

П.Сэрсмаа                       Хуулийн зөвлөх                                                                                      11-327283

Ч.Хишигсүрэн                 Хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн ажилтан                                   11-328833

Ү.Баярбат                        Захиралын туслах, бичиг хэрэг, архив хариуцсан ажилтан       11-328833  

М.Амарсанаа.                  Маркетинг үйлчилгээний албаны дарга                                        99005555


Санал хүсэлт илгээх