Овог нэр
Албан тушаал
Утасны дугаар
Д.Ариунбаатар
Захирал
321444
Н.Насанцогт
Дэд захирал
321444
Н.Цолмон
Ахлах нягтлан бодогч
328485
П.Сэрсмаа
Хуулийн зөвлөх бөгөөд хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн ажилтан
327283
Э.Энхжаргал
Бичиг хэрэг, архив хариуцсан захирлын туслах ажилтан 
328833
Д.Энхмаа
Маркетинг үйлчилгээ хариуцсан ажилтан
328485
Ц.Пүрэвсүрэн
Зохион байгуулагч 
328485


Д.Баянзул
Маркетингийн ажилтан
324429