• 2022 оны 05 сарын 15
  ЭРҮҮЛ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

  ЭРҮҮЛ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ Хавсралт: 2022 оны 04 сарын 26-ны өдөр Дугаар А/572 Улаанбаатар хот Эрүүл орчин бүрдүүлэх тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэри...

 • 2021 оны 06 сарын 16
  Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тархалтыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

  2021 оны 06 сарын 16-ны өдөр Дугаар А/477 Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.“а”, “ж”, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дах...

 • 2021 оны 03 сарын 29
  Нийслэлийн Засаг Даргын А/221 захирамж

  Нийслэлийн Засаг Даргын А/221 захирамжтай танилцана уу.