• 2024 оны 05 сарын 02
  Хууль журмын хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

  2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр Дугаар:А/469 Улаанбаатар хот Хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай xyyлийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.15, 24.1.19 дэх заалт, 66 дyraap з...

 • 2024 оны 01 сарын 04
  ЭЛЕКТРОН ТАМХИ ХУДАЛДАН АВАГЧДАД НАСНЫ ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ

  ЭЛЕКТРОН ТАМХИ ХУДАЛДАН АВАГЧДАД НАСНЫ ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙХавсралт: 2023 оны 12 сарын 22-ны өдөр Дугаар А/1467 Улаанбаатар хот Электрон тамхи худалдан авагчдад насны хязгаар тогтоох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар ...

 • 2023 оны 12 сарын 20
  ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧААЛЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

  ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧААЛЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Хавсралт: 2023 оны 12 сарын 17-ны өдөр Дугаар А/1429 Улаанбаатар хот Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засаг захирг...

 • 2023 оны 12 сарын 14
  Санал асуулга

  Нийслэлд олгох тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна. 2023-12-14-2024-01-14 Төсөл НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2024 оны ... сарын ...-ны өдөр ...