• 2019 оны 03 сарын 29
  Архивын өрөөний зохион байгуулалт

  Архивын өрөөний зохион байгуулалтын зураг Тусгай төрлийн баримтын тавиур Захирамжлалын албан бичгүүд Гамшгаас хамгаалах хэсэг

 • 2019 оны 03 сарын 29
  Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс

  Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай даргын тушаалтай энд дарж танилцана уу.

 • 2019 оны 03 сарын 29
  2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт

  2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт

 • 2019 оны 03 сарын 29
  Архивын ажилтны норм, норматив

  Архивын ажилтны норм, норматив