• 2018 оны 12 сарын 15
  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2018 оны мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2018 оны мэдээг энд дарж харна уу

 • 2018 оны 12 сарын 05
  2019 оны батлагдсан төсөв

  2019 оны батлагдсан төсвийг энд дарж харна уу

 • 2018 оны 08 сарын 28
  СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2018 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

  СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2018 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН-г энд дарж харна уу

 • 2018 оны 08 сарын 10
  2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

  2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайланг энд дарж харна уу