• 2023 оны 12 сарын 20
    ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧААЛЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

    ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧААЛЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Хавсралт: 2023 оны 12 сарын 17-ны өдөр Дугаар А/1429 Улаанбаатар хот Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засаг захирг...

  • 2023 оны 12 сарын 14
    Санал асуулга

    Нийслэлд олгох тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна. 2023-12-14-2024-01-14 Төсөл НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2024 оны ... сарын ...-ны өдөр ...