• 2019 оны 03 сарын 31
  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ 1-р улирлын байдлаар

  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын мэдээг энд дарж үзнэ үү.

 • 2019 оны 03 сарын 29
  Архивын өрөөний зохион байгуулалт

  Архивын өрөөний зохион байгуулалтын зураг Тусгай төрлийн баримтын тавиур Захирамжлалын албан бичгүүд Гамшгаас хамгаалах хэсэг

 • 2019 оны 03 сарын 29
  Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс

  Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай даргын тушаалтай энд дарж танилцана уу.

 • 2019 оны 03 сарын 29
  2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт

  2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт