• 2023 оны 01 сарын 12
    ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧЭЭР БАТЛАМЖИЛЖ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

    ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧЭЭР БАТЛАМЖИЛЖ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙХавсралт: 2023 оны 01 сарын 05-ны өдөр Дугаар А/05 Улаанбаатар хот Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжил...