• 2019 оны 01 сарын 02
  2018 оны ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

  2018 оны ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг энд дарж харна уу

 • 2019 оны 01 сарын 02
  ИРСЭН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

  ИРСЭН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

 • 2019 оны 01 сарын 02
  ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

  ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

 • 2019 оны 01 сарын 02
  Төрийн үйлчилгээний гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл

  ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.