• 2020 оны 01 сарын 17
  Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн Соёлын Төв Өргөөний барилгын дээврийн засварын ажлын мэдээлэл

  2019 онд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн Соёлын Төв Өргөөний барилгын дээврийн засварын ажлын мэдээлэл

 • 2020 оны 01 сарын 13
  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2019 оны мэдээ

  Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2019 оны мэдээг энд дарж харна уу

 • 2020 оны 01 сарын 10
  2019 оны А тушаалууд

  2019 оны А тушаалууд

 • 2020 оны 01 сарын 08
  Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

  Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлантай энд дарж танилцана уу.