Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг 5 дугаар сарын 31-г хүртэл сунгалаа.

2020 оны 04 сарын 29