АНХААРУУЛГА

2020 оны 10 сарын 13

Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1184 захирамжийн дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд соёл, урлаг, үзвэр, спортын зэрэг олныг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг үүгээр анхааруулж байна.