"Маскаа зүүж гараа угаая" 2 дугаар аян

2020 оны 11 сарын 05

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар, Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр хурлын тэмдэглэлээр үүрэг болгосон "Маскаа зүүцгээе, гараа угаая" аяныг 2020 оны 11 сарын 03-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ. 

Улсын онцгой комисс, Нийслэлийн онцгой комиссын хурлын тэмдэглэлтэй энд дарж танилцана уу.