Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг дахин хийлгэлээ.

2021 оны 03 сарын 08

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь Ковид-19 /коронавируст/ халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлж 2021 оны 03 дугаар сарын 08-ны өдөр “Түвшинбилэг төгөлдөр” ХХК-аар байгууллагын “А” хэсгийн үзэгч, ажиллагсадын орох хаалга болон их танхимын тайз, партер, бельтаж, жүжигчдийн өрөө, 00-ын өрөө, визитны өрөө, коридор, фойе зэрэг бүхий л хэсгүүдэд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэлээ.Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь Ковид-19 /коронавируст/ халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлж 2021 оны 03 дугаар сарын 08-ны өдөр “Түвшинбилэг төгөлдөр” ХХК-аар байгууллагын “А” хэсгийн үзэгч, ажиллагсадын орох хаалга болон их танхимын тайз, партер, бельтаж, жүжигчдийн өрөө, 00-ын өрөө, визитны өрөө, коридор, фойе зэрэг бүхий л хэсгүүдэд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэлээ.