Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээ

2021 оны 04 сарын 06

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний ажилтан албан хаагчид 2020 онд Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаагүй болно.