ТӨРИЙН БОЛОН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДЫН МЭДЭЭ

2021 оны 12 сарын 27

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний ажилтан албан хаагчид 2021 онд Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаагүй болно.