• 2018 оны 01 сарын 26
  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ТАНЫ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЗАРЧИМ

  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ТАНЫ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЗАРЧИМ-г энд дарж харна уу

 • 2018 оны 01 сарын 26
  Соёлын төв өргөөний ажилтны ёс зүйн дүрэм

  Соёлын төв өргөөний ажилтны ёсзүйн дүрмийг энд дарж харна уу

 • 2017 оны 01 сарын 02
  Байгууллагын архивын үндсэн заавар

  Байгууллагын архивын үндсэн заавартай энд дарж танилцана уу.

 • 2017 оны 01 сарын 02
  Албан хэрэг хөтлөх журам

  Албан хэрэг хөтлөх журмыг энд дарж үзнэ үү.